Konsorcjum Finansowe Paweł Maciuszczak

Ubezpieczenia turystyczne to najlepsze rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo naszych bliskich i nas samych podczas wypoczynku w kraju i za granicą. Polisa zapewnia także ochronę  bagażu w przypadku kradzieży  czy np. pożaru. Ponadto ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewni wypłatę świadczeń powstałych w wyniku wypadków losowych.